fbpx

Kurs hiszpańskiego dla maluszków

Niños Musicales

dla dzieci od 6 miesiąca życia

Autorski program nauki języka hiszpańskiego
metodą muzyczno-sensoryczno-ruchową!

Niños Musicales to prowadzona od 2003 roku efektywna metoda nauki języka hiszpańskiego od 6 miesiąca życia poprzez piosenki, rymowanki, muzykę klasyczną, ruch, oraz wykorzystanie wszystkich zmysłów. Ponieważ język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Niños Musicales to zajęcia, podczas których:

Poznają proste słowa i zwroty hiszpańskie za pomocą rymowanek i piosenek hiszpańskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
Osłuchują się z językiem hiszpańskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
Nabywają prawidłowego wzorca wymowy hiszpańskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego.
Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku w przypadku grup z opiekunami.

Dla rodziców Niños Musicales to zajęcia, które umożliwiają:

Poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po hiszpańsku do wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Zajęcia Niños Musicales wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci

(wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku hiszpańskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response”)

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, matematyki, a w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i motorykę małą i motorykę dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach, lub … podskakując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.

Podczas zajęć Niños Musicales prowadzący używają przebogatej i zróżnicowanej gamy pomocy dydaktycznych, których zasób powiększany jest co roku o nowości tak aby dzieci uczęszczające na zajęcia od kilku lat nigdy się nie znudziły. Zróżnicowane wizualnie karty obrazkowe, prawdziwe przedmioty, pacynki, pluszaki, wielkoformatowe podłogowe Maty Edukacyjne Musical English®, domina, puzzle, tzw. Story Boards (plansze z opowiadaniami), zabawki sensoryczne EduSensory, jedzenie, oraz wszystko, co otacza dzieci w danej chwili. Nawet przedszkolny kącik zoologiczny np. z chomikiem na pewno zostanie sprytnie włączony w efektywny proces dydaktyczny przez prowadzącego…

Język dla ucha to nic innego jak muzyka, ze swoją tonalnością, rytmem i melodią. Dzieci w wieku niemowlęcym mają „słuch absolutny”, czyli naturalną zdolność do słyszenia niezwykle bogatej skali dźwięków, wszystkich istniejących na świecie fonemów, rytmu i melodii języka. Ta wrodzona umiejętność bowiem jest niezbędna w nauce języka ojczystego. Wykorzystując tę zdolność w nauczaniu języków obcych pozwalamy dziecku na rozwinięcie czujności językowej poprzez aktywizację obu półkul mózgowych, wykształcenie procesów percepcyjnych, wyczulenie słuchowe, umiejętność rozróżniania rytmu, tonalności, akcentowania i zmian w intonacji…

 

 

                                                            Koszt kursu (do końca sierpnia): zajęcia 30 minut x 1 tyg – 1000 zł

                                                                                                                           zajęcia 45 minut x 1 tyg – 1250 zł

 

Kto prowadzi kurs?

Magda
Magda Witowska-Mrdjan
lektorka języka hiszpańskiego
Iza
Izabela Sędrowicz
lektor hiszpańskiego, angielskiego, polskiego i tłumacz ang-pl oraz pl-ang

Zapisz maluszka na zajęcia Niños Musicales

Zapisz się na nasz Newsletter!

Szczegóły przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.